Let op: onze webshop is verhuist. Ons actuele aanbod is vanaf nu te vinden op http://www.mrhiggins.nl/shop/

Algemene voorwaarden

Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Mahoniedecoraties.nl houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Mahoniedecoraties.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.


Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mahoniedecoraties.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Mahoniedecoraties.nl echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.


Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.


Verzendkosten

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Kleine bestellingen worden geleverd door de pakketdienst van PostNL, de verzendkosten bedragen €6,75. Grotere producten worden door ons zelf bezorgd of door onze transporteur, dit in verband met schade gevoeligheid en hoge verzendkosten. Artikelen worden binnen Nederland bezorgd voor €25,-. Voor verzending buiten Nederland nemen wij contact met u op.


Betaling

U kunt betalen op 3 manieren:
1. iDEAL:
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wenst te betalen. Nadat de bestelling is afgerond verschijnt er een nieuw venster waar u wordt doorverwezen naar de website van iDEAL voor online betalingen.

2. Rembours / betaling bij levering:
Dit houdt in dat u afrekent bij de chauffeur bij levering van uw bestelling. Betaling aan de chauffeur kan alleen contant, de chauffeur heeft geen mobiel pinapparaat. Na betaling ontvangt u van de chauffeur een bewijs van betaling.

3. Vooruitbetaling:
Vooruitbetaling wil zeggen dat nadat u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u een email van ons met een factuurnuimmer. Dit factuurnummer in combinatie met uw achternaam gebruikt u als kenmerk bij het overboeken van het totaalbedrag van uw bestelling naar onze rekening (rekeningnummer 30.16.15.950 ter name van Mr Higgins te Alphen a/d Rijn). Zodra wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling bevestigd door middel van een email en wordt uw bestelling verwerkt.

Voor bestelling naar het buitenland (België) heeft u de volgende gegevens nodig:

IBAN Nr : NL15 RABO 030.1615.950
BIC Nr : RABO NL 2U

Let op: Indien wij de betaling niet binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling hebben ontvangen annuleren wij de bestelling.

Mahoniedecoraties.nl behoud het recht om een bestelling te annuleren indien wij de betaling niet kunnen verifiëren.


Zichttermijn

Het aanbod zal tevens een zichttermijn van zeven dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de klant. Bij vooruitbetaling zal Mahoniedecoraties.nl het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen, exclusief de kosten voor bezorging.
Indien u producten wenst te retourneren verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@mrhiggins.nl of 0172-475404


Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Mahoniedecoraties.nl verschuldigd is, heeft voldaan.


Aansprakelijkheid tijdens verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door PostNL. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij PostNL. In geval van levering door Mahoniedecoraties.nl zelf danwel door onze transporteur is Mahoniedecoraties.nl aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending.


Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Mahoniedecoraties.nl , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mahoniedecoraties.nl . Mahoniedecoraties.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Mahoniedecoraties.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


Garantie

Mahoniedecoraties.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.


Overeenkomst

Mahoniedecoraties.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Mahoniedecoraties.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Mahoniedecoraties.nl zonder onze toestemming hiervoor.


Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@mrhiggins.nl of via 0172-475404. Ook kunt u het contact formulier op de site invullen. Wij verzoeken u altijd uw ordernummer en naam te vermelden.
Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.
1 De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden.

2 De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn en in originele verpakking te worden geretourneerd.

3 Artikelen die u in de uitverkoop koopt mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel Zichttermijn en kunnen NIET geruild worden.

De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd zijn. Mahoniedecoraties.nl accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze gemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij melding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn gemeld worden niet geaccepteerd.


Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Mahoniedecoraties.nl heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per mail (info@mrhiggins.nl), contactformulier of per telefoon 0172-475404. De kosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.


Overmacht

Mahoniedecoraties.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Mahoniedecoraties.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.